Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ Meitä ei vaienneta ry

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ Yhdistyksen puheenjohtaja, [email protected]

REKISTERIN NIMI Verkkovihan kohteiden tukiverkosto

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS) Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti pro bono-tukijoiden luetteloimiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteri sisältää lomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
– etunimi -sukunimi – e-mail – puhelinnumero.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötietoja kerätään ilmoittautuneelta itseltään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin pitkään, kun se kyseisen avuntarjoajan kohdalla katsotaan tarpeelliseksi.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina

REKISTERÖIDYN OIKEUDET Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan  yhdistyksen ja avuntarjoajan välillä.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen [email protected]

OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.